Wojna południowoafrykańska i jej następstwa cz.1

Wojna południowoafrykańska i jej następstwa były znaczące dla lokalnej historii regulacji opium pod dwoma względami. Po pierwsze, gdy Afrykanie zostali wciągnięci w konflikt, a drogi migracji zostały ograniczone, sektor górniczy borykał się z niedoborem lokalnej siły roboczej. Po drugie, powojenne działania wojenne między potomkami holenderskich osadników, zwanych „Boers” i zwycięskimi „Brytyjczykami”, nadal się dusiły. Nowe … [Read more…]

Dostarczanie opium i kontrola państwowa na początku XX wieku: tworzenie południowoafrykańskich „farmakopolityków” cz. 2

Wiek XIX przyniósł doniosłe zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze w Południowej Afryce. Widzieli ogromne ruchy i migrację oraz brutalny proces konsolidacji, który obejmował wojnę południowoafrykańską (1899-1902), deklarację Unii w 1910 roku. Żądne w przedsiębiorstwach minerały i komercyjne rolnictwo przyniosły migrację zarówno transkontynentalną, jak i południową. Afryka. Od 1860 r. Państwo kolonialne Natal przetransportowało prawie 185 … [Read more…]